اخبار برگزیده

جلوگیری از ایجاد محتوای تکراری (DUPLICATE CONTENT)

جلوگیری از ایجاد محتوای تکراری DUPLICATE CONTENT

تصور کنید که دو نسخه سایت، یکی برای کامپیوترهای معمولی و یکی هم برای موبایل، در اختیار دارید. با توجه به اینکه این دو سایت، یک سایت هستند اما برای نقاط مختلف مطالبشان هم یکی است. روبات گوگل که هر چند وقت یک بار سری به سایت شما می زند پس از ایند نسخه ابتدایی به سراغ نسخه موبایل می رود و مطالب نسخه دوم را به عنوان “تکراری” یا “Duplicate” می شناسد که در صورت اتفاق افتادن این موضوع رنکینگ سایت شما بسیار نزول خواهد کرد. اما در صورتی که شما یک سایت واکنش گرا برای تمام ابزارها در اختیار داشته باشید تمام مطالبتان در همین یک سایت قرار خواهد گرفت و از ایجاد محتوای تکراری Duplicate Content جلوگیری خواهد شد. پس می بینید که داشتن قالب واکنش گرا شما را در امر SEO نیز یاری خواهد کرد.


جلوگیری از ایجاد محتوای تکراری (DUPLICATE CONTENT)

جلوگیری از ایجاد محتوای تکراری (DUPLICATE CONTENT)

جلوگیری از ایجاد محتوای تکراری (DUPLICATE CONTENT)

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها